Η Τεχνολογία

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο αισθητήρας

Το βασικό εξάρτημα είναι ο ειδικός πιστοποιημένος αισθητήρας. Χρησιμοποιεί ένα αισθητήριο μέτρησης Doppler Effect και έχει εύρος μέτρησης από 2 έως 300 εκατοστά με ακρίβεια μέτρησης ±2 εκατοστών.

Ο αισθητήρας τροφοδοτείται με μπαταρίες μίας χρήσης 2 x 3V Type D. Με 3 μετρήσεις την ημέρα οι μπαταρίες διαρκούν μέχρι και 5 χρόνια. Διαθέτει πιστοποίηση IP67/NEMA 6 και το περίβλημά του είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).


Τα στοιχεία αποστέλλονται μέσω πρωτόκολλου GPRS/EDGE χρησιμοποιώντας TCP/IP. Το βάρος του αισθητήρα είναι περίπου 450 γραμμάρια και εγκαθίσταται είτε με τη χρήση μίας βίδας και/ή με συγκολλητικό υλικό.

Ετικέτες RFID

Τα RFID tags τοποθετούνται (ανεξάρτητα) στους κάδους έτσι ώστε η συλλογή του κάθε κάδου να αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό γεγονός για να παραχθούν οι ανάλογες πληροφοριακές αναφορές. Τα RFID tags συνοδεύονται από:

  • Έναν RFID reader (δέκτη)

  • Ένα tablet pc

και τα δύο τοποθετημένα μέσα στο όχημα αποκομιδής.

RFID tags | Binalive | Waste management system

Ο RFID reader (δέκτης) στέλνει πληροφορίες στο tablet το οποίο λειτουργεί σαν router με σκοπό την προώθηση τω πληροφοριών στον διακομιστή (server).

Η υποδομή του RFID είναι προαιρετική αφού ο διακομιστής μπορεί να υπολογίσει το χρονικό αποτύπωμα της αποκομιδής των κάδων με σκοπό να παράγει στατιστικά στοιχεία και αναφορές.

Στην περίπτωση που χρειάζεται να γνωρίζετε με ακρίβεια πότε και ποιος κάδος άδειασε,η χρήση των αισθητήρων RFID είναι απαραίτητη επιλογή ώστε να παραχθούν οι σχετικές πληροφοριακές αναφορές.

Πρότυπα και Τεχνολογίες

Τα δομικά στοιχεία του Βinalive Smart Collect βασίζονται σε σύγχρονα πρότυπα και πρωτόκολλα, είναι διαχειρίσιμα και συμβατά με υφιστάμενες τεχνολογίες και είναι εύκολο να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν.

REST API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών)

Παρέχεται μία διεπαφή που εξασφαλίζει ισχυρή λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων καθώς και της αναζήτησής της.

Ο διακομιστής backend εκθέτει τη λειτουργικότητά του μέσα από έναν αριθμό REST API’s. Ο frontend διακομιστής είναι ουσιαστικά χρήστης του REST API του backend server και χρησιμοποιεί το API της κατάλληλης εφαρμογής.

Ως πελάτης θα έχετε στη διάθεσή σας τη «δική» σας εφαρμογή που συνδέεται με συγκεκριμένες πηγές. Απο τη στιγμή που θα μπείτε (log in) στο σύστημα διαχειρίζεστε τις πηγές και τα μεταδεδομένα της εφαρμογής. Το προφανές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της προσέγγισής μας είναι ότι εάν επιθυμείτε να αναπτύξετε το δικό σας user interface (διεπαφή χρήστη) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας API.

Επίσης, διαθέτουμε προεκτάσεις για interfacing (συνδετήρα διεπαφών) με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα το οποίο παρέχει κάποιου είδους API όπως REST, SOAP, COM, NET.

MQTT

Για να επιτραπεί σε οποιονδήποτε αριθμό αισθητήρων να στείλει πληροφορίες στον διακομιστή έχουμε επιλέξει το πρωτόκολλο MQTT.

Το MQTT δεν απαιτεί ιδιαίτερους υπολογιστικούς πόρους, ενώ ο MQTT broker μοιράζει και κατανέμει τιò πληροφορίες τόσο στον διακομιστή όσο και στους αισθητήρες, επιτρέποντας τη διαχείριση δεκάδων χιλιάδων μηνυμάτων ανά δευτερόλεπτο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες αισθητήρες μπορούν να υποστηριχθούν σε οποιαδήποτε στιγμή.

Το MQTT είναι το πρότυπο πρωτόκολλο για την σημερινή εποχή του Internet of Things (IoT) και κατά συνέπεια υποστηρίζεται απόλυτα από το Βinalive Smart Collect.

Η πλατφόρμα διασύνδεσης και επικοινωνίας

Το Βinalive smart collect βασίζεται στην πλατφόρμα τηλεμετρίας Motesense.

Το Motesense παρέχει ένα API πάνω στο οποίο χτίζονται εφαρμογές όπως το Βinalive Smart collect.

Η διαλειτουργικότητα τόσο του Motesense όσο και του Βinalive Smart Collect πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστών REST API’s.

  • Υπάρχει μια πύλη μεταξύ της συσκευής και της Motesense πλατφόρμας για να μεταβιβάσει πληροφορίες από τη συσκευή- συγκεκριμένο πρωτόκολλο στο Motesense API μέσω του REST API.

  • Η συνολική προσέγγιση επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών σε σύγκριση με συμβατικές μεθόδους.