Η Υπηρεσία

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Οι αισθητήρες εγκαθίστανται μέσα στους ήδη υπάρχοντες κάδους ή οι νέοι κάδοι παραδίδονται με ήδη προεγκατεστημένους τους αισθητήρες.

Παραλαμβάνετε έτοιμους & ρυθμισμένους τους αισθητήρες (αισθητήρες μέτρησης ή και RFID tag), ώστε να μη χρειαστεί να ασχοληθείτε με τη ρύθμισή τους και να μπορέσετε να εστιάσετε μόνο στην λειτουργία της υπηρεσίας.

Ο κάθε αισθητήρας έχει ένα μοναδικό ID για την αναγνώρισή του και την αντιστοίχισή του σε ένα κάδο.

Binalive | Waste management system
Binalive | waste management system

Ρυθμίστε τους κάδους σας

Συνδέεστε απευθείας στον λογαριασμό σας, από την στιγμή που οι κάδοι είναι εγκατεστημένοι και τοποθετημένοι στο σημείο αποκομιδής, ώστε να τους ρυθμίσετε, προσδιορίζοντας τις ζώνες (περιοχές) συλλογής, τους τύπους των κάδων αλλά και τις ιδιότητες των υλικών που τοποθετούνται σε κάθε κάδο.

Πιο συγκεκριμένα, για τον κάθε κάδο καταχωρείται:

 • ο τύπος 

 • η ζώνη συλλογής 

 • η διεύθυνση 

 • το καθορισμένο ID του αισθητήρα 

 • το υλικό 

H εφαρμογή μας στην…. υπηρεσία σας!

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα. Προαιρετικά μπορείτε να εγκαταστήσετε αισθητήρα ταυτοποίησης RFID tags στους κάδους και RFID readers (δέκτες) στο όχημα αποκομιδής ώστε το σύστημα να ειδοποιείται όταν ένας κάδος έχει αδειάσει.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το σύστημα ταυτοποίησης των κάδων (RFID) είναι ανεξάρτητο από το Binalive Smart Collect και μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα.

Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν RFID tag το Βinalive Smart Collect συλλέγει πληροφορίες για κάθε κάδο και παράγει αναφορές για κάθε κάδο, συγκριτικά στατιστικά (μεταξύ των κάδων) αλλά και συνολικά στατιστικά μεταξύ των ζωνών. Η παρουσία RFID προσθέτει ακρίβεια όσον αφορά το χρονικό σημείο της αποκομιδή του κάθε κάδου.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Τώρα που έχετε ρυθμίσει  τις παραμέτρους της εφαρμογής :

 • Μόλις μπείτε στο σύστημα μπορείτε να δείτε την τελευταία κατάσταση των κάδων. Eπίσης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε  τους κάδους ανάλογα με τη ζώνη, το επίπεδο πλήρωσης, το υλικό, κτλ. 

 • Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του κάθε κάδου σε σχέση με το συνολικό ιστορικό της κάθε ζώνης.  

 • Αποκτάτε άμεσα πρόσβαση σε πιθανές προειδοποιήσεις (alarms) όπως για παράδειγμα για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτό καπάκι κάδου, χαμηλό επίπεδο σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας, κλπ. 

 • Σας αποστέλλονται αναφορές προς αξιοποίηση με προτεινόμενες βέλτιστες διαδρομές για τη συλλογή των κάδων.  

ΟΦΕΛΗ

Υφιστάμενη Κατάσταση

Υφιστάμενη Κατάσταση

Σήμερα δεν υπάρχει πληροφόρηση όσον αφορά το επίπεδο πλήρωσης των κάδων και κατά συνέπεια δεν γίνεται ορθολογιστική διαχείριση της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Τα οχήματα αποκομιδής ακολουθούν μία προκαθορισμένη διαδρομή και συλλέγουν τον κάθε κάδο, ανεξάρτητα από το επίπεδο πλήρωσης. Επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα που να σας καθοδηγούν στη βέλτιστη κατανομή των κάδων ανά περιοχή και σημείο.

Η παλαιά αυτή οργανωτική δομή μεταφράζεται πρακτικά σε:

 • Περιττή κατανάλωση καυσίμων λόγω εξίσου περιττών χιλιομέτρων -> αυξημένο κόστος

 • Φθορά οχημάτων λόγω περιττών εκκινήσεων και στάσεων -> μεγάλη οικονομική επιβάρυνση

 • Η συλλογή λαμβάνει μεγαλύτερο χρόνο από τον αναμενόμενο -> περισσότερες εργατοώρες -> αυξημένο κόστος μισθοδοσίας

Binalive | waste management system
Dynamic routing | Binalive | waste management system

Δυναμική Δρομολόγηση Απορριματοφόρων

H διασφάλιση της εποπτείας των κάδων είναι πλέον γεγονός με την χρησιμοποίηση του Βinalive Smart Collect.

Μέσω της καθημερινής αναφοράς είστε σε θέση να γνωρίζετε με απόλυτη ακρίβεια ποιοι κάδοι θα πρέπει να αδειάσουν όπως επίσης και τη βέλτιστη διαδρομή αποκομιδής.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ μέσω αυτής της προσέγγισης; -> Μέχρι και το 35% του ετήσιου κόστους της αποκομιδής!

Μία εξίσου σημαντική δυνατότητα που αποκτάτε παρακολουθώντας την καθημερινή πληρότητα των κάδων σε μία συγκεκριμένη ζώνη, είναι να διαπιστώσετε εάν θα πρέπει να αλλάξετε την κατανομή των κάδων, να προσθέσετε κάδους ή να μετακινήσετε τους κάδους που γεμίζουν αργά σε κάποια άλλη τοποθεσία.

Τελικό αποτέλεσμα: Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η χρήση του Binalive Smart Collect έχει πολλαπλά οφέλη, όπως:

 • Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

 • Λιγότερες διαδρομές αποκομιδής

 • Απαιτούνται λιγότερα απορριμματοφόρα οχήματα

 • Απαιτούνται λιγότερα καύσιμα

 • Χαμηλότερο κόστος εργασίας

 • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

 • Χαμηλότερο κόστος καθαρισμού

 

Καλύτερη Περιβαλλοντική Απόδοση:

 • Λιγότερες εκπομπές CO2

 • Λιγότερα διεσπαρμένα απορρίμματα

 • Καλύτερες συνθήκες υγιεινής

 • Καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Παρέχουμε γραφικό περιβάλλον (user interface) σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε, ακόμα και μη-Ευρωπαϊκή.

Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες αναφορές δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας, μπορούμε άμεσα να υλοποιήσουμε (μέσω προσθήκης/τροποποίησης) αυτό που προκρίνετε ως ιδεατό για την μέγιστη αξιοποίηση του Βinalive Smart Collect.

INTERFACE (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ) ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όπου απαιτείται, το Βinalive Smart Collect να συνδεθεί με κάποιο τρίτο σύστημα, παρέχουμε REST API διασύνδεσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγωγή δεδομένων στο ArcGIS™ με σκοπό την καλύτερη κατανομή των κάδων, εκμεταλλευόμενοι τους αλγόριθμους του ArcGIS.

ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Σας απαλλάσσουμε από τη ρύθμιση των αισθητήρων, παρέχοντας προ-ρυθμισμένους αισθητήρες.

Επικεντρωθείτε στην εφαρμογή και μόνον. Οι ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι αποκλειστικά ζήτημα προσωπικής σας επιλογής.

Binalive | waste management system